შუახევში მიმდინარე წელს 76 პროექტის განხორციელება იგეგმება
პოლიტიკა