თანასწორობის ჯილდო გადაეცა ბაბუას, რომელიც ტრანსგენდერ შვილიშვილს უვლიდა
საზოგადოება