ბათუმელი ძაღლი, რომელიც მსოფლიომ გაიცნო პატრონი გამოუჩნდა
ეს საინტერესოა