დახარჯული 190 ათასი ლარი და გათბობის გარეშე დარჩენილი კულტურის სახლი
საზოგადოება