რა დარღვევები აღმოაჩინა სახალხო კონტროლმა ნახევარფაბრიკატების საწარმო " ანთა " - ში
საზოგადოება