მელიას გათავისუფლების საკითხი კვლავ გაურკვეველია
პოლიტიკა