რით არის განპირობებული ვაქცინაციის დაბალი ტემპი
საზოგადოება