უფასო ტრანსპორტირება მემთეურებისა და ტურისტებისთვის მაღალმთიანეთში
საზოგადოება