აჭარაში, 75 კლასი ონლაინ სწავლებაზეა - კვლავ დახურულია 1 საგანმანათლებლო დაწესებულება
განათლება