კიდევ ერთი კორპუსი შესაძლოა ჩამოინგრეს
საზოგადოება