18 წელი რევოლუციიდან და აქციები დედაქალაქში
პოლიტიკა