ეკომიგრანტ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართები გადაეცათ
საზოგადოება