საჯარო სკოლების ნაწილში სწავლის დაწყება შესაძლოა, გადაიდოს
განათლება