საქართველოში ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე 80 000-მდე ადამიანია
საზოგადოება