აჭარის პოპულარიზაცია სამიზნე ქვეყნებში გრძელდება
საზოგადოება