ბათუმის პორტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
ეკონომიკა