საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს დამატებითი ცნობის წარდგენა მოუწევთ
საზოგადოება