ჭვანის ხეობაში ახალი ტურისტული მიზიდულობის ადგილი შეიქმნება
ეკონომიკა