სოფლის ექიმებისთვის ერთჯერადად 400 ლარი, ექთნებისთვის კი, 300 ლარი გამოიყო
საზოგადოება