სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება პუშკინისა და ჯავახიშვილის ქუჩების გზაჯვარედინზე
საზოგადოება