მაღალმთიან აჭარაში სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესი კვლავ შეწყვეტილია
საზოგადოება