საზღვრის კვეთისას მოქალაქეებს პასპორტის წარდგება მოუწევთ
საზოგადოება