ბათუმის საქალაქო სასამართლო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა
სამართალი