პირველკლასელთა რეგისტრაციის მე-3 ეტაპი მიმდინარეობს
განათლება