ტრამპმა თავს კანონის და წესრიგის პრეზიდენტი უწოდა
პოლიტიკა