მთავრეობამ მეზღვაურთა დღე ოთხი დღის დაგვიანებით აღნიშნა
განათლება