ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნების შეცვლის ვადა, 2021 წლის 31 მარტამდე გახანგრძლივდა
საზოგადოება