ბათუმის საზღვაო აკადემიის ათი სტუდენტი პრაქტიკას, გერმანულ კომპანიაში გაივლის
განათლება