სასწავლო პროცესი სავარაუდოდ, შერეული სწავლების მოდელით განახლდება
განათლება