საპენსიო აქტივებმა 890 მილიონი ლარი შეადგინა
საზოგადოება