„ღამის სერენადები“ ბათუმის შემდეგ, თბილისში გაიმართა
კულტურა