რატომ შეწყდა კორონავირუსის ვაქცინაზე მიმდინარე საბოლოო კლინიკური ცდები
ჯანდაცვა