სესხების დაფარვის მესამე საყოველთაო გადავადება არ მოხდება
ეკონომიკა