მომსახურების სააგენტო გარკვეული სერვისების მიწოდებას აჩერებს
საზოგადოება