სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო
პოლიტიკა