ბათუმში, ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორი მართვის დამადასტურებელ ყალბ დოკუმენტს ამზადებდა
სამართალი