მელია ოფისიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს
პოლიტიკა