ქრისტიანული სამყარო გიორგობას აღნიშნავს
საზოგადოება