ბულვარის მოიჯარეები ფართებით წლის ბოლომდე ისარგებლებენ
ეკონომიკა