პრემიერ მინისტრმა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მრჩეველი დანიშნა
პოლიტიკა