ქვეყანაში ვაქცინაცია 197 114-მა მოქალაქემ გაიარა
ჯანდაცვა