75 000 ლარი სახელმწიფომ პასიურ დეპუტატებზე დახარჯა
პოლიტიკა