განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლება არ მიეცათ
საზოგადოება