ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლება არ მიეცათ

29, მაისი 2019 17:08:00

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლება არ მიეცათ. გიორგი ქართველიშვილის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ რომ ხანგრძლივი პაემანი მსჯავრდებულის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების ნაწილია, აკრძალვა კი ამ უფლებას არღვევს. სასამართლომ მიიჩნია, რომ  დადგენილი ნორმა მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური მიზნების მიღწევის თანაზომიერი საშუალება იყო და არ ეწინააღმდეგებოდა პირადი და ოჯახური ცხოვრების კონსტიტუციურ უფლებას.

 

 

ავტორი(ები)

112