ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019

ოჯახში მოძალადეების მიმართ 5ათას 399 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა

30, ივლისი 2019 17:20:00

2019 წლის ექვს თვეში ოჯახში მოძალადეების მიმართ    5ათას  399 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა. შეკავების პირობები  144-მა პირმა დაარღვია.  ყველაზე მეტი – 2 ათას 655 ორდერი თბილისში   გამოიცა.   მას მოსდევს იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი – 563; აჭარაში – 428.  შემაკავებელი ორდერების დარღვევა, ძირითადად, გამოხატული იყო მსხვერპლთან მიახლოების აკრძალვის დარღვევაში და არა რაიმე ძალადობრივ ქმედებაში.  დამრღვევი 137 შემთხვევაში იყო მამაკაცი, ხოლო 7 შემთხვევაში - ქალი.

ავტორი(ები)

153

დღის ამბები