რკინის კონსტრუქციებით შემოსაზღვრული სანაპირო ზოლი ქობულეთში
საზოგადოება