აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტების მხარდასაჭერად იკრიბებიან
საზოგადოება