მოზარდი სკოლიდან ოჯახის შექმნის მიზნით გაიპარა - ხიხაძირის სკოლა პასუხისმგებლობას იცილებს
საზოგადოება