უკრაინის კონსული ბათუმში უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა
საზოგადოება