ხელვაჩაურის მერიაში დასაქმებულ პირთა ნაწილი არ ასრულებს მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს - აუდიტი
სამართალი