ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი

15, აპრილი 2019 17:08:00

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ბათუმის მერიის თანამშრომლებს გადაამზადებენ. უწყებაში კურსის აუცილებლობას იმით ხსნიან, რომ სემინარის მეშვეობით თანამშრომლები თავიანთ მოვალეობებს უფრო ხარისხიანად შეასრულებენ. ამ ეტაპზე 30 დასაქმებულის გადამზადებაა დაგეგმილი. თანამშრომლების გადამზადებისთვის საერთო ჯამში 60 000 ლარი დაიხარჯება.

ავტორი(ები)

183